15. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Na těleso působí ve dvou bodech od sebe vzdálených 24 cm dvě síly 50 N a 30 N. Určete jejich výslednici, jsou-li síly rovnoběžné a téhož směru.

 (9 cm, 15 cm, 80 N)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já