9. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Dva dělníci nesou břemeno hmotnosti 120 kg na vodorovné tyči 2 m dlouhé. Oba opírají tyč na jejich koncích. Kam se má břemeno zavěsit, jsou-li síly dělníků v poměru 3:2. Kolik kg který dělník nese?

 (72 kg, 48 kg, 80:120 )

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já