8. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Na koncích nitě položené přes dvě kladky visí závaží 150 g a 200 g. Jaké závaží musíme zavěsit na nit mezi kladky, aby závaží byla v rovnováze, je-li úhel obou prověšených částí niti 90°. Řešte graficky i výpočtem.

 (250 g)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já