6. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Lampa hmotnosti 6 kg visí nad 8 m širokou ulicí na dvou lanech, která jsou napnutá napříč silnice. Každé lano má délku 5 m a jsou upevněna ve stejné výšce. Jak velkou silou je napínané každé lano?

 (asi 50 N)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já