5. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Těleso hmotnosti 18 kg visí uprostřed lana dlouhého 20 m. Lano je uprostřed prohnuté o délku 0,5 m. Určete sílu působící na každou polovinu lana. Jak by se tato síla změnila, kdyby prohnutí bylo dvakrát menší?

 (1 800 N)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já