2. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Tři lidé nesou kládu délky l tak, že jeden ji nese vzadu a dva na podložené tyči kolmo na kládu vpředu. Kde je nutno podsunout tyč pod kládu, aby všichni tři nesli stejně?

 (v 1/4 od předního konce)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já