1. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Na koncích tyče délky d působí kolmo k tyči dvě rovnoběžné síly o velikostech F1 a F1. Ve kterém místě musíme tyč podepřít, aby se neotáčela? Jak velkou tlakovou silou působí tyč na podpěru?


0


0


0


Na koncích tyče délky 0 cm působí kolmo k tyči dvě rovnoběžné síly o velikostech 0 N a 0 N. Ve kterém místě musíme tyč podepřít, aby se neotáčela? Jak velkou tlakovou silou působí tyč na podpěru? Hmotnost tyče neuvažujeme.
Řešení
0
0
0
F = {F} N
d1 = {d1} m

1 1 1 1 1


Tyč musíme podepřít přibližně ve vzdálenosti 0 cm zleva. Na podpěru působí tyč tlakovou silou 0 N. 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já