18. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Kovové pravítko délky 32 cm má hmotnost 400 g. Na jednom konci pravítka je zavěšeno závaží o hmotnosti 100 g. Pravítko opřeme o hranu stolu. O jaký kus může pravítko přesahovat okraj stolu, aniž se otočí kolem jeho hrany?

(12,8 cm)


 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já