24. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Hmotnost závaží je 1kg. Závaží se zvedne o 1 cm. Jakou silou působí ruka, po jaké dráze se posune ruka a jakou vykoná práci. Pohyb je rovnoměrný bez tření.

(10 N, 1 cm, 100 mJ)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já