1. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Auto jelo počáteční rychlostí 8 m/s. Svou rychlost zvyšuje po dobu 10 s se stálým zrychlením 1,8 m/s2. Vypočtěte dráhu, kterou za tento čas urazilo.

 (170 m)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já