9. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Pozorovatel stál v okamžiku rozjezdu vlaku u začátku prvního vagónu, zjistil , že první vagón projel kolem něj za 4 s. Za jak dlouho kolem něj projel šestý vagón. Pohyb vlaku je rovnoměrně zrychlený a vagóny jsou stejně dlouhé.

(0,85 s)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já