10. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Dvě tělesa o hmotnostech m1 a m2 jsou zavěšena podle obrázku. Vypočtěte vzájemnou vzdálenost obou těles za čas t, jestliže těleso m1 se pohybuje se zrychlením a1. Na počátku byla obě tělesa ve stejné výšce.

(3/4 a1t 2)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já