8. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Podavač hodí cihlu svisle vzhůru počáteční rychlostí 7,5 m/s. Za jaký čas a při jaké rychlosti ji zachytí dělník stojící o 2,5 m výše?

 (2,68 m/s, 0,491 s)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já