17. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Těleso bylo vrženo šikmo vzhůru počáteční rychlostí 30 m/s pod úhlem 60°. Vypočtěte:

a) polohu tělesa v čase 2 sekundy,

b) výšku vrhu,

c) dálku vrhu.

 (x= 30 m, y = 32,34 m, 34,4 m, 79,45 m)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já