20. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Žena o hmotnosti 60 kg se rozběhla a doskočila 4 metry daleko, přičemž horizontální složka vektoru její rychlosti činila 8 m/s. Jakou práci musela vynaložit při odrazu, zanedbáme-li odpor vzduchu. (Ženu bereme jako hmotný bod g = 10 m.s-2)

(188 J)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já