21. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Kulka o hmotnosti 0,01 kg po výstřelu dopadla 3 200 metrů daleko, přičemž horizontální složka vektoru její rychlosti činila 800 m/s.Jakou kinetickou energii musela získat při výstřelu? (kulka bereme jako hmotný bod, odpor vzduchu zanedbáme, g = 10 m.s-2

(3 202 J)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já