3. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Na vlákně je připevněno těleso o hmotnosti 0,5 kg. Určete velikost síly, kterou je napínáno vlákno, pohybuje-li se soustava se zrychlením o velikosti 2 m/s2 směrem vzhůru, případně směrem dolů.

 (6 N, 4 N)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já