19. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Člověk o hmotnosti 75 kg běží podél trati rychlostí 10,8 km/h, doběhne k vozíku o hmotnosti 50 kg, který jede stejným směrem rychlostí 1,8 km/h, a naskočí na vozík. Jakou rychlostí se pak pohybuje soustava člověk-vozík?

 (2 m/s)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já