4. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Rychlovýtah má při rovnoměrném pohybu stálou rychlost 3,6 m/s. Rozjíždí se 2 sekundy a za tu dobu dosáhne rychlosti 3,6 m/s. Zastavuje se od 8. sekundy a zastaví se do konce 12. sekundy. Určete velikost zrychlení kabiny v jednotlivých úsecích pohybu.

 (1,8 m/s2, 0,9 m/s2) 

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já