22. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Letadlo, které letí rychlostí 900 km/h, opíše ve vertikální rovině kruhovou smyčku. Určete poloměr smyčky tak, aby v její dolní části pociťoval pilot 5x větší přetížení než při letu ve vodorovném směru.

 (1590 m)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já