24. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Po otevření padáku byla počáteční rychlost výsadkáře 20 m/s. Uveďte, které síly působily na výsadkáře během jeho pohybu. Na jaké hodnotě se ustálí rychlost, působí-li proti pohybu odporová síla F = kv, k= 150 Ns/m, hmotnost výsadkáře je 90 kg.

 (odporová síla a tíha, 6 m/s)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já