25. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Chlapec táhne sáňky o hmotnosti 50 kg silou 200 N. Provaz svírá s vodorovnou rovinou úhel 30°. Na sáňky působí třecí síla 100 N. Určete velikost zrychlení sáněk a velikost tlakové síly, kterou působí sáňky na vodorovnou rovinu.

 (1,5 m/s2, 400 N)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já