5. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Na ocelovém drátě, který může byt maximálně zatížen 4000 N, je zavěšeno těleso hmotnosti 300 kg. S jakým největším zrychlením můžeme pomocí tahu zvedat, aniž by se drát přetrhl?

 (3,3 m/s2)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já