31. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Dvě osoby o celkové hmotnosti 120 kg se rozhoupaly na houpačce tak, že společné těžiště soustavy opisuje oblouk o středovém úhlu 120. Samotná houpačka má hmotnost 45 kg. Vypočtěte největší tahovou sílu houpačky na závěs.

(3 237 N)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já