6. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Vagón o hmotnosti 20 t se pohyboval počáteční rychlostí o velikosti 54 km/h. Určete velikost brzdící síly, kterou se vagón zastaví za 5 s.

 (60000 N)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já