7. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Lyžař o hmotnosti 80 kg sjíždí po svahu, který je nakloněnou rovinou s úhlem 4°. Za jakou dobu ujede lyžař 250 m od místa, v němž byl původně v klidu a jakou rychlost získá? Odporová síla je 24 N.

 (35,4 s, 14,1 m/s=51 km/h)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já