9. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Dělová střela tíhy 50 N vyletěla z hlavně rychlostí 800 m/s. Jak veliká síla na ni působila, byl-li pohyb v hlavni rovnoměrně zrychlený a trval 0,01 s?

 (400000 N)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já