12. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Na stole jsou dvě tělesa A a B hmotnosti m a 2 m spojené vláknem. Na vlákně tělesa B, které je převěšeno přes pevnou kladku visí těleso hmotnosti M.Vypočítejte zrychlení těles a napětí vláken. Tření zanedbáme.

 (Mg/(M+3m), 3Mmg/(M+3m))

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já