15. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Z loďky při břehu vyskočil chlapec o hmotnosti 40 kg. Loďka o hmotnosti 160 kg odplavala za 4 s do vzdálenosti 6 m, od okamžiku výskoku. Vypočtěte rychlost s jakou vyskočil chlapec. Předpokládejme, že rychlost loďky se při pohybu nemění.

 (6 m/s)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já