14. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Na stojící vagón hmotnosti 15 t narazí jiný hmotnosti 21 t a oba vagóny se spojí. Jakou rychlostí se soustava pohybuje, byla-li rychlost pohybujícího se vagónu 0,6 m/s?

 (0,35 m/s)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já