2. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Na automobil o hmotnosti 1000 kg působí stálá odporová síla 1000 N. Určete velikost tahové síly motoru, jestliže koná rovnoměrný pohyb z kopce se sklonem 1 m na každých 25 m trasy.

 (600 N)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já