17. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Jak velkou rychlost měla střela o hmotnosti 12 g, která vstřelena do bedny s pískem o hmotnosti 6 kg, svisle zavěšené na lanku, jí vychýlila z rovnovážné polohy tak, že těžiště bedny se zvedlo o 1,6 cm?

 (283 m/s)





 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já