18. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Na podlaze vagónu, který jede po přímé vodorovné trati, stojí kufr. Vagón začne brzdit a za dobu 7 sekund se zmenší jeho rychlost ze 72 km/h na 30 km/h. Určete mezný součinitel smykového tření, při kterém kufr ještě nebude klouzat po podlaze.

 (0,17)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já