6. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Dělník uvede do pohybu vozík hmotnosti 500 kg po vodorovných kolejích při koeficientu tření 0,01. Jakou práci vykoná nabude-li vozík na konci své 20 m dráhy rychlosti 1,2 m/s?

 (1341 J)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já