8. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Lyžař hmotnosti 80 kg sjel z kopce na vodorovnou rovinu rychlostí 5 m/s a do svého zastavení ujel vzdálenost 100 m. Určete součinitel smykového tření mezi sněhem a skluznicemi lyží. (Neuvažujte odpor vzduchu).

 (0,0125)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já