3. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Působením síly 500 N se těleso pohybuje rychlostí 4 m/s. Jakou práci vykonala síla za 2 sekundy, svírá-li se směrem pohybu 60°?

 (2000 J)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já