11. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Jaký výkon má proud vzduchu o průřezu 2 m2 při rychlosti pohybu 9 m/s, je-li hustota vzduchu 1,3 kg/m3?

 (947,7 W)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já