12. příklad Windows Store
  Google Play Apple Store

Elektrickým vařičem zapojeným do sítě na napětí 220 V prochází proud 3 A. Určete příkon vařiče. Jakou spotřebu elektrické energie zaznamená elektroměr, byl-li vařič připojen 2 hodiny?

 (660 W; 1,32 kWh)

 

Mechanika

 

Gravitační pole

 

Mechanické kmitání a vlnění

 

Molekulová fyzika a termika

 

Elektrostatika

 

Elektrický proud

 

Polovodiče

 

Elektrický proud v kapalinách

 

Elektrický proud v plynech a ve vakuu

 

Magnetické pole

 

Střídavý proud

 

Optika

 

Speciální teorie relativity

 

Atomová fyzika

 

Jaderná fyzika

 

Matematika

 

Kdo su já