1) Moment síly Moment setrvačnosti - př. 1

Určete moment setrvačnosti soustavy tří těles vzhledem k ose jdoucí kolmo k jejich rovině, je-li první hmotnost 40 kg ve vzdálenosti 3 m od osy, druhá 50 kg ve vzdálenosti 2,5 m a třetí 310 kg ve vzdálenosti 1,5 m.

 (1370 kgm2)2) Moment síly Moment setrvačnosti - př. 2

Určete moment setrvačnosti soustavy tří hmotných bodů vzhledem k počátku, je-li první hmotnost 6 kg umístěna v bodě (3;4), druhá 9 kg v bodě (2;-1), třetí 5 kg v bodě (-4;5).

 (400 kgm2)3) Moment síly Moment setrvačnosti - př. 3

Jeden konec provazu je upevněný na obvodě kola s poloměrem 20 cm, na druhém konci je zavěšeno závaží hmotnosti 1 kg. Jakým momentem působí síla na kolo, je-li provaz na něm navinutý a jakým momentem, když není navinutý?

 (2 Nm, 0 Nm)4) Moment síly Moment setrvačnosti - př. 4

Při řezání závitu působí pracovník silou 10 N kolmo na ramena závitníku délky 20 cm. Jaký je moment dvojice?

 (2 Nm)5) Moment síly Moment setrvačnosti - př. 5

Jakou silou působí řidič na volant,je-li jeho průměr 35 cm a moment síly 2 Nm ?

 (5,7 N)6) Moment síly Moment setrvačnosti - př. 6

Jaký je moment setrvačnosti ocelového disku, byl-li roztočen provazem délky 60 cm a na provaz působila síla 40 N? Disk se otáčí s frekvencí 30 otáček za sekundu.

 (0,0013 kgm2)7) Moment síly Moment setrvačnosti - př. 7

Jakou energii dodal setrvačník, jestliže počet jeho otáček klesl z 1200 na 720 otáček za minutu, má-li moment setrvačnosti 71,3 kgm2?

 (360 296 J)8) Moment síly Moment setrvačnosti - př. 8

Kolik otáček vykoná tyč, má-li moment setrvačnosti 0,2 kgm2a k roztočení byla zapotřebí práce 63,1 J?

 (4 ot/s)9) Moment síly Moment setrvačnosti - př. 9

Do jaké výšky by vystoupilo auto do kopce poháněné setrvačníkem s momentem setrvačnosti 10 kgm2, koná-li 3600 ot/min ? Hmotnost auta je 600 kg.

 (118,4 m)10) Moment síly Moment setrvačnosti - př. 10

Setrvačník má vodorovný hřídel poloměru 0,005 m. Působením tíhové síly závaží hmotnosti 2 kg, která táhne za provaz desetkrát navinutý na hřídeli, roztočí setrvačník tak že má frekvenci 20 ot/s. Určete jeho moment setrvačnosti.

 (7,9.10-4kg.m2)