Určete moment setrvačnosti soustavy tří těles vzhledem k ose jdoucí kolmo k jejich rovině, je-li první hmotnost 40 kg ve vzdálenosti 3 m od osy, druhá 50 kg ve vzdálenosti 2,5 m a třetí 310 kg ve vzdálenosti 1,5 m.

 (1370 kgm2)