Operační systém 2. část


  Jméno:  


1. Označte správně klávesy
         Pause/Break
         Print Screen
         Scroll Lock
         ESC

2. Označte správně klávesy
         Home
         Delete
         Page Up
         Insert
         End
         Page Down

3. Označte správně klávesy
         Caps Lock
         Kurzorové šipky
         Backspace
         Num Lock
         Tabulátor
         Enter

4. Označte správně klávesy
         nebo
        
        
        

5. Označte správně kurzory
        
        
        
        

6. Označte správně kurzory
        
          
          
              

7. Označte správně kurzory
        
        

8. Označte polohovací zařízení
        
        
        
        

9. Přiřaďte správně myši podle připojení.
        
        
        

10. Přiřaďte správné dvojice.
        
        
        

 

© RNDr. Vladimír Vaščák; vascak.vladimir@gmail.com (Operační systém 2. část v 1.0 - zář 2011).