Operační systém 2. část


  JmĂ©no:  


1. Označte správně klávesy
         Pause/Break
         Scroll Lock
         Print Screen
         ESC

2. Označte správně klávesy
         Page Up
         Insert
         End
         Page Down
         Home
         Delete

3. Označte správně klávesy
         Caps Lock
         KurzorovĂ© šipky
         Backspace
         Enter
         Tabulátor
         Num Lock

4. Označte správně klávesy
        
         nebo
        
        

5. Označte správně kurzory
        
        
        
        

6. Označte správně kurzory
              
        
          
          

7. Označte správně kurzory
        
        

8. Označte polohovací zařízení
        
        
        
        

9. Přiřaďte správně myši podle připojení.
        
        
        

10. Přiřaďte správné dvojice.
        
        
        

 

© RNDr. VladimĂ­r Vaščák (OperaÄŤnĂ­ systĂ©m 2. část v 1.0 - zář 2011).