Operační systém 2. část


  Jméno:  


1. Označte správně klávesy
         ESC
         Pause/Break
         Scroll Lock
         Print Screen

2. Označte správně klávesy
         Page Up
         Insert
         End
         Delete
         Home
         Page Down

3. Označte správně klávesy
         Kurzorové šipky
         Num Lock
         Caps Lock
         Tabulátor
         Backspace
         Enter

4. Označte správně klávesy
         nebo
        
        
        

5. Označte správně kurzory
        
        
        
        

6. Označte správně kurzory
              
        
          
          

7. Označte správně kurzory
        
        

8. Označte polohovací zařízení
        
        
        
        

9. Přiřaďte správně myši podle připojení.
        
        
        

10. Přiřaďte správné dvojice.
        
        
        

 

© RNDr. Vladimír Vaščák; vascak.vladimir@gmail.com (Operační systém 2. část v 1.0 - zář 2011).