Příkazy OS DOS


  Jméno:  


1. Odstraní jeden nebo více souborů.
         erase
         move
         ren
         copy
         del

2. Zobrazí nebo nastaví čas systému.
         rem
         date
         time
         cls

3. Zobrazí najednou pouze jednu obrazovku výstupu.
         dir
         move
         more
         cls

4. Nastaví nadpis okna.
         rem
         label
         echo
         title

5. Vytvoří složku.
         mkdir
         cd
         chdir
         md
         rmdir
         rd

6. Poskytne informace o příkazech příkazového řádku systému Windows.
         tree
         pomoc
         cls
         help

7. Zobrazí název nebo změní aktuální složku.
         cd
         md
         dir
         mkdir
         chdir

8. Zobrazí zprávu nebo přepne stav zobrazování zpráv na zapnuto nebo vypnuto.
         more
         label
         cls
         echo

9. Přesune jeden nebo více souborů z jedné složky do jiné.
         move
         dir
         more
         copy

10. Pozastaví zpracování dávkového souboru a zobrazí zprávu.
         pause
         rem
         cls
         echo

11. Zobrazí verzi systému Windows.
         ver
         title
         label
         vol

12. Označuje komentář v dávkovém souboru.
         rem
         ren
         label
         echo

13. Graficky zobrazí strukturu složek jednotky nebo cesty.
         title
         type
         dir
         tree

14. Nastaví výchozí barvu písma a pozadí konzoly.
         color
         chdir
         cd
         label

15. Vymaže obrazovku.
         chdir
         cls
         cd

16. Zobrazí seznam souborů a podsložek složky.
         dir
         tree
         chdir
         cd

17. Zobrazí nebo nastaví datum.
         echo
         date
         label
         time

18. Zobrazí obsah textového souboru.
         tree
         type
         title
         dir

19. Vyhledá textový řetězec v souborech.
         find
         more
         findstr
         sort

20. Smaže složku.
         chdir
         mkdir
         md
         rd
         rmdir
         cd

21. Ukončí program CMD.EXE (příkazový řádek).
         echo
         rem
         cls
         exit

22. Zobrazí jmenovku jednotky a sériové číslo.
         label
         vol
         title
         ver

23. Zkopíruje jeden nebo více souboru do jiného umístění.
         cd
         move
         chdir
         copy

24. Přejmenuje soubor nebo soubory.
         rmdir
         rem
         rename
         ren

25. Vytvoří, mění nebo smaže jmenovku disku.
         cls
         rem
         label
         echo

 

© RNDr. Vladimír Vaščák (Příkazy OS DOS v 1.0 - říj 2008).