Příkazy OS DOS


  Jméno:  


1. Graficky zobrazí strukturu složek jednotky nebo cesty.
         tree
         type
         dir
         title

2. Nastaví výchozí barvu písma a pozadí konzoly.
         color
         label
         chdir
         cd

3. Zobrazí seznam souborů a podsložek složky.
         chdir
         tree
         dir
         cd

4. Vytvoří, mění nebo smaže jmenovku disku.
         echo
         label
         rem
         cls

5. Ukončí program CMD.EXE (příkazový řádek).
         echo
         exit
         cls
         rem

6. Zobrazí název nebo změní aktuální složku.
         cd
         md
         dir
         mkdir
         chdir

7. Vytvoří složku.
         mkdir
         rmdir
         rd
         md
         cd
         chdir

8. Zkopíruje jeden nebo více souboru do jiného umístění.
         cd
         copy
         move
         chdir

9. Zobrazí nebo nastaví datum.
         time
         date
         echo
         label

10. Vyhledá textový řetězec v souborech.
         find
         sort
         findstr
         more

11. Odstraní jeden nebo více souborů.
         erase
         del
         ren
         copy
         move

12. Zobrazí obsah textového souboru.
         type
         tree
         title
         dir

13. Označuje komentář v dávkovém souboru.
         rem
         ren
         label
         echo

14. Nastaví nadpis okna.
         echo
         rem
         label
         title

15. Zobrazí najednou pouze jednu obrazovku výstupu.
         move
         dir
         cls
         more

16. Zobrazí jmenovku jednotky a sériové číslo.
         label
         vol
         title
         ver

17. Zobrazí zprávu nebo přepne stav zobrazování zpráv na zapnuto nebo vypnuto.
         label
         cls
         echo
         more

18. Vymaže obrazovku.
         cls
         cd
         chdir

19. Zobrazí verzi systému Windows.
         vol
         ver
         label
         title

20. Přejmenuje soubor nebo soubory.
         rename
         rmdir
         rem
         ren

21. Přesune jeden nebo více souborů z jedné složky do jiné.
         dir
         move
         more
         copy

22. Smaže složku.
         md
         rd
         mkdir
         cd
         chdir
         rmdir

23. Poskytne informace o příkazech příkazového řádku systému Windows.
         tree
         pomoc
         cls
         help

24. Pozastaví zpracování dávkového souboru a zobrazí zprávu.
         pause
         cls
         rem
         echo

25. Zobrazí nebo nastaví čas systému.
         cls
         date
         time
         rem

 

© RNDr. Vladimír Vaščák (Příkazy OS DOS v 1.0 - říj 2008).