Příkazy OS DOS


  Jméno:  


1. Označuje komentář v dávkovém souboru.
         rem
         echo
         ren
         label

2. Poskytne informace o příkazech příkazového řádku systému Windows.
         tree
         pomoc
         cls
         help

3. Vytvoří složku.
         md
         cd
         rd
         mkdir
         rmdir
         chdir

4. Zobrazí seznam souborů a podsložek složky.
         tree
         cd
         dir
         chdir

5. Přejmenuje soubor nebo soubory.
         rmdir
         rem
         rename
         ren

6. Přesune jeden nebo více souborů z jedné složky do jiné.
         more
         move
         dir
         copy

7. Smaže složku.
         chdir
         mkdir
         md
         rd
         rmdir
         cd

8. Zkopíruje jeden nebo více souboru do jiného umístění.
         chdir
         cd
         move
         copy

9. Vyhledá textový řetězec v souborech.
         find
         more
         findstr
         sort

10. Zobrazí obsah textového souboru.
         tree
         type
         title
         dir

11. Odstraní jeden nebo více souborů.
         copy
         move
         del
         ren
         erase

12. Zobrazí název nebo změní aktuální složku.
         mkdir
         dir
         cd
         md
         chdir

13. Zobrazí jmenovku jednotky a sériové číslo.
         label
         title
         vol
         ver

14. Zobrazí nebo nastaví čas systému.
         rem
         date
         time
         cls

15. Nastaví nadpis okna.
         title
         rem
         label
         echo

16. Vymaže obrazovku.
         chdir
         cls
         cd

17. Ukončí program CMD.EXE (příkazový řádek).
         echo
         exit
         cls
         rem

18. Vytvoří, mění nebo smaže jmenovku disku.
         cls
         echo
         label
         rem

19. Pozastaví zpracování dávkového souboru a zobrazí zprávu.
         echo
         pause
         rem
         cls

20. Zobrazí verzi systému Windows.
         title
         ver
         label
         vol

21. Zobrazí zprávu nebo přepne stav zobrazování zpráv na zapnuto nebo vypnuto.
         more
         label
         cls
         echo

22. Zobrazí najednou pouze jednu obrazovku výstupu.
         cls
         dir
         move
         more

23. Zobrazí nebo nastaví datum.
         date
         label
         echo
         time

24. Graficky zobrazí strukturu složek jednotky nebo cesty.
         type
         dir
         title
         tree

25. Nastaví výchozí barvu písma a pozadí konzoly.
         label
         color
         chdir
         cd

 

© RNDr. Vladimír Vaščák (Příkazy OS DOS v 1.0 - říj 2008).