Příkazy OS DOS


  Jméno:  


1. Vytvoří složku.
         mkdir
         rmdir
         rd
         md
         cd
         chdir

2. Přesune jeden nebo více souborů z jedné složky do jiné.
         move
         dir
         copy
         more

3. Poskytne informace o příkazech příkazového řádku systému Windows.
         help
         pomoc
         cls
         tree

4. Zobrazí nebo nastaví čas systému.
         date
         time
         rem
         cls

5. Zobrazí verzi systému Windows.
         ver
         title
         label
         vol

6. Zobrazí najednou pouze jednu obrazovku výstupu.
         cls
         dir
         move
         more

7. Zobrazí zprávu nebo přepne stav zobrazování zpráv na zapnuto nebo vypnuto.
         label
         cls
         more
         echo

8. Zkopíruje jeden nebo více souboru do jiného umístění.
         chdir
         cd
         move
         copy

9. Odstraní jeden nebo více souborů.
         move
         erase
         copy
         del
         ren

10. Graficky zobrazí strukturu složek jednotky nebo cesty.
         dir
         tree
         type
         title

11. Ukončí program CMD.EXE (příkazový řádek).
         echo
         exit
         cls
         rem

12. Vytvoří, mění nebo smaže jmenovku disku.
         label
         rem
         cls
         echo

13. Nastaví nadpis okna.
         label
         title
         rem
         echo

14. Zobrazí obsah textového souboru.
         type
         tree
         dir
         title

15. Označuje komentář v dávkovém souboru.
         label
         echo
         ren
         rem

16. Vyhledá textový řetězec v souborech.
         more
         findstr
         find
         sort

17. Zobrazí nebo nastaví datum.
         time
         date
         label
         echo

18. Nastaví výchozí barvu písma a pozadí konzoly.
         label
         color
         chdir
         cd

19. Zobrazí jmenovku jednotky a sériové číslo.
         label
         ver
         title
         vol

20. Pozastaví zpracování dávkového souboru a zobrazí zprávu.
         echo
         cls
         rem
         pause

21. Vymaže obrazovku.
         cls
         chdir
         cd

22. Přejmenuje soubor nebo soubory.
         rename
         ren
         rem
         rmdir

23. Zobrazí seznam souborů a podsložek složky.
         dir
         cd
         chdir
         tree

24. Smaže složku.
         cd
         chdir
         mkdir
         md
         rd
         rmdir

25. Zobrazí název nebo změní aktuální složku.
         cd
         md
         dir
         mkdir
         chdir

 

© RNDr. Vladimír Vaščák (Příkazy OS DOS v 1.0 - říj 2008).