Příkazy OS DOS


  Jméno:  


1. Označuje komentář v dávkovém souboru.
         ren
         rem
         label
         echo

2. Graficky zobrazí strukturu složek jednotky nebo cesty.
         tree
         type
         dir
         title

3. Vytvoří složku.
         mkdir
         rmdir
         chdir
         md
         cd
         rd

4. Zobrazí najednou pouze jednu obrazovku výstupu.
         cls
         dir
         move
         more

5. Přesune jeden nebo více souborů z jedné složky do jiné.
         move
         dir
         more
         copy

6. Zkopíruje jeden nebo více souboru do jiného umístění.
         cd
         move
         chdir
         copy

7. Zobrazí obsah textového souboru.
         tree
         type
         title
         dir

8. Poskytne informace o příkazech příkazového řádku systému Windows.
         tree
         pomoc
         cls
         help

9. Nastaví výchozí barvu písma a pozadí konzoly.
         chdir
         cd
         label
         color

10. Zobrazí seznam souborů a podsložek složky.
         tree
         dir
         cd
         chdir

11. Zobrazí zprávu nebo přepne stav zobrazování zpráv na zapnuto nebo vypnuto.
         label
         cls
         echo
         more

12. Přejmenuje soubor nebo soubory.
         rmdir
         rem
         rename
         ren

13. Vymaže obrazovku.
         chdir
         cd
         cls

14. Pozastaví zpracování dávkového souboru a zobrazí zprávu.
         echo
         pause
         rem
         cls

15. Nastaví nadpis okna.
         echo
         rem
         label
         title

16. Zobrazí jmenovku jednotky a sériové číslo.
         ver
         vol
         title
         label

17. Zobrazí nebo nastaví datum.
         echo
         time
         date
         label

18. Vyhledá textový řetězec v souborech.
         more
         findstr
         find
         sort

19. Zobrazí název nebo změní aktuální složku.
         chdir
         mkdir
         cd
         md
         dir

20. Zobrazí nebo nastaví čas systému.
         date
         cls
         time
         rem

21. Zobrazí verzi systému Windows.
         label
         ver
         vol
         title

22. Vytvoří, mění nebo smaže jmenovku disku.
         cls
         echo
         label
         rem

23. Smaže složku.
         md
         rd
         rmdir
         cd
         chdir
         mkdir

24. Ukončí program CMD.EXE (příkazový řádek).
         echo
         exit
         cls
         rem

25. Odstraní jeden nebo více souborů.
         move
         erase
         copy
         del
         ren

 

© RNDr. Vladimír Vaščák (Příkazy OS DOS v 1.0 - říj 2008).