Příkazy OS DOS


  Jméno:  


1. Zobrazí obsah textového souboru.
         type
         tree
         dir
         title

2. Vyhledá textový řetězec v souborech.
         more
         findstr
         find
         sort

3. Zobrazí název nebo změní aktuální složku.
         chdir
         mkdir
         cd
         md
         dir

4. Ukončí program CMD.EXE (příkazový řádek).
         echo
         exit
         cls
         rem

5. Vymaže obrazovku.
         cls
         cd
         chdir

6. Zobrazí nebo nastaví čas systému.
         cls
         date
         time
         rem

7. Odstraní jeden nebo více souborů.
         erase
         copy
         del
         ren
         move

8. Nastaví nadpis okna.
         title
         rem
         label
         echo

9. Vytvoří složku.
         cd
         chdir
         rd
         md
         mkdir
         rmdir

10. Zobrazí nebo nastaví datum.
         time
         date
         echo
         label

11. Zobrazí jmenovku jednotky a sériové číslo.
         title
         vol
         label
         ver

12. Nastaví výchozí barvu písma a pozadí konzoly.
         label
         cd
         chdir
         color

13. Zkopíruje jeden nebo více souboru do jiného umístění.
         chdir
         cd
         move
         copy

14. Smaže složku.
         rd
         chdir
         mkdir
         md
         cd
         rmdir

15. Pozastaví zpracování dávkového souboru a zobrazí zprávu.
         echo
         pause
         rem
         cls

16. Graficky zobrazí strukturu složek jednotky nebo cesty.
         type
         tree
         title
         dir

17. Poskytne informace o příkazech příkazového řádku systému Windows.
         help
         pomoc
         cls
         tree

18. Zobrazí seznam souborů a podsložek složky.
         chdir
         tree
         dir
         cd

19. Přejmenuje soubor nebo soubory.
         rename
         rmdir
         rem
         ren

20. Označuje komentář v dávkovém souboru.
         label
         rem
         ren
         echo

21. Zobrazí najednou pouze jednu obrazovku výstupu.
         dir
         move
         more
         cls

22. Přesune jeden nebo více souborů z jedné složky do jiné.
         move
         copy
         dir
         more

23. Vytvoří, mění nebo smaže jmenovku disku.
         cls
         echo
         label
         rem

24. Zobrazí verzi systému Windows.
         vol
         ver
         label
         title

25. Zobrazí zprávu nebo přepne stav zobrazování zpráv na zapnuto nebo vypnuto.
         label
         cls
         echo
         more

 

© RNDr. Vladimír Vaščák (Příkazy OS DOS v 1.0 - říj 2008).