Příkazy OS DOS


  Jméno:  


1. Smaže složku.
         cd
         chdir
         mkdir
         md
         rd
         rmdir

2. Zobrazí najednou pouze jednu obrazovku výstupu.
         dir
         cls
         move
         more

3. Zobrazí verzi systému Windows.
         ver
         label
         title
         vol

4. Přesune jeden nebo více souborů z jedné složky do jiné.
         more
         move
         dir
         copy

5. Nastaví nadpis okna.
         echo
         label
         rem
         title

6. Zobrazí název nebo změní aktuální složku.
         mkdir
         dir
         cd
         md
         chdir

7. Zobrazí zprávu nebo přepne stav zobrazování zpráv na zapnuto nebo vypnuto.
         more
         label
         cls
         echo

8. Odstraní jeden nebo více souborů.
         copy
         ren
         del
         move
         erase

9. Zobrazí nebo nastaví datum.
         label
         time
         date
         echo

10. Zobrazí seznam souborů a podsložek složky.
         tree
         dir
         cd
         chdir

11. Graficky zobrazí strukturu složek jednotky nebo cesty.
         tree
         type
         dir
         title

12. Vyhledá textový řetězec v souborech.
         findstr
         more
         find
         sort

13. Zobrazí obsah textového souboru.
         tree
         dir
         title
         type

14. Ukončí program CMD.EXE (příkazový řádek).
         exit
         rem
         cls
         echo

15. Vymaže obrazovku.
         cd
         cls
         chdir

16. Vytvoří složku.
         md
         cd
         rd
         mkdir
         rmdir
         chdir

17. Označuje komentář v dávkovém souboru.
         ren
         echo
         label
         rem

18. Zkopíruje jeden nebo více souboru do jiného umístění.
         cd
         move
         copy
         chdir

19. Pozastaví zpracování dávkového souboru a zobrazí zprávu.
         pause
         rem
         echo
         cls

20. Zobrazí nebo nastaví čas systému.
         time
         rem
         cls
         date

21. Zobrazí jmenovku jednotky a sériové číslo.
         label
         ver
         title
         vol

22. Nastaví výchozí barvu písma a pozadí konzoly.
         label
         color
         chdir
         cd

23. Poskytne informace o příkazech příkazového řádku systému Windows.
         pomoc
         cls
         tree
         help

24. Přejmenuje soubor nebo soubory.
         rmdir
         ren
         rem
         rename

25. Vytvoří, mění nebo smaže jmenovku disku.
         cls
         echo
         label
         rem

 

© RNDr. Vladimír Vaščák (Příkazy OS DOS v 1.0 - říj 2008).