Příkazy OS DOS


  Jméno:  


1. Zobrazí nebo nastaví čas systému.
         date
         cls
         time
         rem

2. Poskytne informace o příkazech příkazového řádku systému Windows.
         pomoc
         tree
         cls
         help

3. Zobrazí název nebo změní aktuální složku.
         mkdir
         cd
         md
         chdir
         dir

4. Smaže složku.
         chdir
         mkdir
         cd
         md
         rd
         rmdir

5. Pozastaví zpracování dávkového souboru a zobrazí zprávu.
         cls
         pause
         rem
         echo

6. Přesune jeden nebo více souborů z jedné složky do jiné.
         more
         copy
         dir
         move

7. Zobrazí verzi systému Windows.
         ver
         title
         label
         vol

8. Zkopíruje jeden nebo více souboru do jiného umístění.
         move
         copy
         chdir
         cd

9. Zobrazí obsah textového souboru.
         title
         type
         tree
         dir

10. Zobrazí jmenovku jednotky a sériové číslo.
         label
         ver
         title
         vol

11. Zobrazí seznam souborů a podsložek složky.
         tree
         dir
         chdir
         cd

12. Vytvoří složku.
         rmdir
         rd
         md
         cd
         chdir
         mkdir

13. Vytvoří, mění nebo smaže jmenovku disku.
         cls
         echo
         label
         rem

14. Graficky zobrazí strukturu složek jednotky nebo cesty.
         title
         tree
         type
         dir

15. Přejmenuje soubor nebo soubory.
         rename
         rmdir
         rem
         ren

16. Vyhledá textový řetězec v souborech.
         find
         findstr
         sort
         more

17. Zobrazí najednou pouze jednu obrazovku výstupu.
         dir
         move
         cls
         more

18. Označuje komentář v dávkovém souboru.
         rem
         ren
         label
         echo

19. Zobrazí nebo nastaví datum.
         echo
         time
         date
         label

20. Ukončí program CMD.EXE (příkazový řádek).
         exit
         cls
         rem
         echo

21. Nastaví nadpis okna.
         rem
         title
         echo
         label

22. Zobrazí zprávu nebo přepne stav zobrazování zpráv na zapnuto nebo vypnuto.
         more
         cls
         echo
         label

23. Odstraní jeden nebo více souborů.
         copy
         ren
         del
         move
         erase

24. Vymaže obrazovku.
         cls
         cd
         chdir

25. Nastaví výchozí barvu písma a pozadí konzoly.
         cd
         color
         chdir
         label

 

© RNDr. Vladimír Vaščák (Příkazy OS DOS v 1.0 - říj 2008).