Příkazy OS DOS


  Jméno:  


1. Vytvoří, mění nebo smaže jmenovku disku.
         rem
         echo
         label
         cls

2. Nastaví nadpis okna.
         title
         rem
         label
         echo

3. Zobrazí jmenovku jednotky a sériové číslo.
         label
         vol
         title
         ver

4. Pozastaví zpracování dávkového souboru a zobrazí zprávu.
         echo
         rem
         cls
         pause

5. Zobrazí verzi systému Windows.
         ver
         vol
         label
         title

6. Odstraní jeden nebo více souborů.
         ren
         erase
         copy
         del
         move

7. Zobrazí obsah textového souboru.
         type
         tree
         title
         dir

8. Zobrazí seznam souborů a podsložek složky.
         tree
         cd
         dir
         chdir

9. Vytvoří složku.
         mkdir
         rmdir
         rd
         md
         cd
         chdir

10. Přesune jeden nebo více souborů z jedné složky do jiné.
         more
         dir
         copy
         move

11. Poskytne informace o příkazech příkazového řádku systému Windows.
         cls
         pomoc
         tree
         help

12. Vymaže obrazovku.
         cls
         cd
         chdir

13. Graficky zobrazí strukturu složek jednotky nebo cesty.
         tree
         dir
         type
         title

14. Zobrazí nebo nastaví čas systému.
         date
         time
         rem
         cls

15. Zobrazí zprávu nebo přepne stav zobrazování zpráv na zapnuto nebo vypnuto.
         more
         label
         cls
         echo

16. Ukončí program CMD.EXE (příkazový řádek).
         exit
         rem
         cls
         echo

17. Zkopíruje jeden nebo více souboru do jiného umístění.
         chdir
         cd
         move
         copy

18. Zobrazí nebo nastaví datum.
         time
         date
         echo
         label

19. Zobrazí najednou pouze jednu obrazovku výstupu.
         move
         dir
         cls
         more

20. Přejmenuje soubor nebo soubory.
         rmdir
         rem
         ren
         rename

21. Označuje komentář v dávkovém souboru.
         ren
         rem
         label
         echo

22. Zobrazí název nebo změní aktuální složku.
         md
         dir
         cd
         chdir
         mkdir

23. Nastaví výchozí barvu písma a pozadí konzoly.
         chdir
         cd
         label
         color

24. Smaže složku.
         chdir
         mkdir
         rmdir
         md
         rd
         cd

25. Vyhledá textový řetězec v souborech.
         find
         more
         findstr
         sort

 

© RNDr. Vladimír Vaščák (Příkazy OS DOS v 1.0 - říj 2008).