Příkazy OS DOS


  Jméno:  


1. Nastaví výchozí barvu písma a pozadí konzoly.
         chdir
         color
         label
         cd

2. Ukončí program CMD.EXE (příkazový řádek).
         exit
         echo
         cls
         rem

3. Vytvoří, mění nebo smaže jmenovku disku.
         echo
         label
         rem
         cls

4. Vytvoří složku.
         rd
         md
         cd
         chdir
         mkdir
         rmdir

5. Přejmenuje soubor nebo soubory.
         rmdir
         rename
         rem
         ren

6. Zobrazí nebo nastaví datum.
         time
         date
         echo
         label

7. Vyhledá textový řetězec v souborech.
         more
         findstr
         find
         sort

8. Vymaže obrazovku.
         chdir
         cls
         cd

9. Zobrazí obsah textového souboru.
         title
         type
         tree
         dir

10. Nastaví nadpis okna.
         label
         title
         rem
         echo

11. Zobrazí zprávu nebo přepne stav zobrazování zpráv na zapnuto nebo vypnuto.
         label
         cls
         more
         echo

12. Pozastaví zpracování dávkového souboru a zobrazí zprávu.
         pause
         rem
         echo
         cls

13. Smaže složku.
         cd
         rd
         rmdir
         md
         chdir
         mkdir

14. Přesune jeden nebo více souborů z jedné složky do jiné.
         more
         move
         dir
         copy

15. Zkopíruje jeden nebo více souboru do jiného umístění.
         chdir
         cd
         move
         copy

16. Graficky zobrazí strukturu složek jednotky nebo cesty.
         tree
         type
         dir
         title

17. Zobrazí název nebo změní aktuální složku.
         cd
         md
         chdir
         mkdir
         dir

18. Odstraní jeden nebo více souborů.
         erase
         copy
         del
         move
         ren

19. Zobrazí verzi systému Windows.
         vol
         ver
         label
         title

20. Zobrazí najednou pouze jednu obrazovku výstupu.
         move
         dir
         cls
         more

21. Zobrazí seznam souborů a podsložek složky.
         tree
         dir
         chdir
         cd

22. Poskytne informace o příkazech příkazového řádku systému Windows.
         pomoc
         cls
         help
         tree

23. Zobrazí nebo nastaví čas systému.
         time
         date
         cls
         rem

24. Označuje komentář v dávkovém souboru.
         label
         rem
         ren
         echo

25. Zobrazí jmenovku jednotky a sériové číslo.
         ver
         label
         title
         vol

 

© RNDr. Vladimír Vaščák (Příkazy OS DOS v 1.0 - říj 2008).