Příkazy OS DOS


  Jméno:  


1. Nastaví nadpis okna.
         echo
         title
         rem
         label

2. Přesune jeden nebo více souborů z jedné složky do jiné.
         dir
         move
         more
         copy

3. Vytvoří, mění nebo smaže jmenovku disku.
         cls
         echo
         label
         rem

4. Zobrazí seznam souborů a podsložek složky.
         chdir
         tree
         dir
         cd

5. Smaže složku.
         chdir
         mkdir
         md
         rd
         cd
         rmdir

6. Zobrazí zprávu nebo přepne stav zobrazování zpráv na zapnuto nebo vypnuto.
         label
         cls
         echo
         more

7. Zobrazí verzi systému Windows.
         vol
         ver
         label
         title

8. Vyhledá textový řetězec v souborech.
         more
         findstr
         find
         sort

9. Zobrazí nebo nastaví čas systému.
         cls
         date
         time
         rem

10. Pozastaví zpracování dávkového souboru a zobrazí zprávu.
         pause
         rem
         echo
         cls

11. Odstraní jeden nebo více souborů.
         move
         erase
         copy
         del
         ren

12. Ukončí program CMD.EXE (příkazový řádek).
         exit
         echo
         cls
         rem

13. Zobrazí najednou pouze jednu obrazovku výstupu.
         dir
         move
         more
         cls

14. Nastaví výchozí barvu písma a pozadí konzoly.
         cd
         color
         chdir
         label

15. Graficky zobrazí strukturu složek jednotky nebo cesty.
         title
         dir
         type
         tree

16. Zobrazí název nebo změní aktuální složku.
         md
         mkdir
         cd
         chdir
         dir

17. Zobrazí jmenovku jednotky a sériové číslo.
         label
         ver
         title
         vol

18. Vytvoří složku.
         md
         rmdir
         rd
         mkdir
         cd
         chdir

19. Zkopíruje jeden nebo více souboru do jiného umístění.
         chdir
         cd
         move
         copy

20. Poskytne informace o příkazech příkazového řádku systému Windows.
         pomoc
         cls
         help
         tree

21. Přejmenuje soubor nebo soubory.
         rmdir
         rem
         ren
         rename

22. Označuje komentář v dávkovém souboru.
         rem
         ren
         echo
         label

23. Zobrazí obsah textového souboru.
         type
         dir
         tree
         title

24. Zobrazí nebo nastaví datum.
         echo
         time
         date
         label

25. Vymaže obrazovku.
         cls
         cd
         chdir

 

© RNDr. Vladimír Vaščák (Příkazy OS DOS v 1.0 - říj 2008).