Příkazy OS DOS


  Jméno:  


1. Označuje komentář v dávkovém souboru.
         rem
         label
         ren
         echo

2. Smaže složku.
         mkdir
         md
         rd
         chdir
         cd
         rmdir

3. Zobrazí jmenovku jednotky a sériové číslo.
         ver
         label
         title
         vol

4. Zobrazí verzi systému Windows.
         ver
         vol
         label
         title

5. Vymaže obrazovku.
         chdir
         cls
         cd

6. Zobrazí název nebo změní aktuální složku.
         chdir
         mkdir
         cd
         md
         dir

7. Vytvoří, mění nebo smaže jmenovku disku.
         cls
         echo
         label
         rem

8. Zobrazí zprávu nebo přepne stav zobrazování zpráv na zapnuto nebo vypnuto.
         more
         label
         cls
         echo

9. Pozastaví zpracování dávkového souboru a zobrazí zprávu.
         rem
         pause
         echo
         cls

10. Zobrazí seznam souborů a podsložek složky.
         tree
         dir
         chdir
         cd

11. Ukončí program CMD.EXE (příkazový řádek).
         echo
         exit
         cls
         rem

12. Nastaví výchozí barvu písma a pozadí konzoly.
         label
         color
         chdir
         cd

13. Přesune jeden nebo více souborů z jedné složky do jiné.
         move
         dir
         copy
         more

14. Přejmenuje soubor nebo soubory.
         rename
         rmdir
         rem
         ren

15. Nastaví nadpis okna.
         title
         rem
         echo
         label

16. Zobrazí nebo nastaví datum.
         time
         date
         label
         echo

17. Vyhledá textový řetězec v souborech.
         find
         more
         findstr
         sort

18. Zobrazí najednou pouze jednu obrazovku výstupu.
         dir
         cls
         move
         more

19. Vytvoří složku.
         md
         cd
         rd
         mkdir
         rmdir
         chdir

20. Zkopíruje jeden nebo více souboru do jiného umístění.
         move
         copy
         chdir
         cd

21. Odstraní jeden nebo více souborů.
         move
         erase
         copy
         del
         ren

22. Zobrazí nebo nastaví čas systému.
         date
         time
         rem
         cls

23. Poskytne informace o příkazech příkazového řádku systému Windows.
         tree
         pomoc
         cls
         help

24. Graficky zobrazí strukturu složek jednotky nebo cesty.
         title
         tree
         type
         dir

25. Zobrazí obsah textového souboru.
         dir
         type
         tree
         title

 

© RNDr. Vladimír Vaščák (Příkazy OS DOS v 1.0 - říj 2008).