Příkazy OS DOS


  JmĂ©no:  


1. VymaĹľe obrazovku.
         cd
         cls
         chdir

2. Pozastaví zpracování dávkového souboru a zobrazí zprávu.
         cls
         pause
         rem
         echo

3. Přejmenuje soubor nebo soubory.
         rename
         rmdir
         rem
         ren

4. Zobrazí najednou pouze jednu obrazovku výstupu.
         cls
         more
         move
         dir

5. Zobrazí název nebo změní aktuální složku.
         cd
         dir
         md
         chdir
         mkdir

6. Zobrazí zprávu nebo přepne stav zobrazování zpráv na zapnuto nebo vypnuto.
         more
         label
         cls
         echo

7. Poskytne informace o příkazech příkazového řádku systému Windows.
         tree
         help
         cls
         pomoc

8. Ukončí program CMD.EXE (příkazový řádek).
         echo
         exit
         cls
         rem

9. Přesune jeden nebo více souborů z jedné složky do jiné.
         move
         copy
         dir
         more

10. Zkopíruje jeden nebo více souboru do jiného umístění.
         cd
         copy
         move
         chdir

11. NastavĂ­ nadpis okna.
         echo
         label
         rem
         title

12. Zobrazí nebo nastaví čas systému.
         date
         rem
         time
         cls

13. SmaĹľe sloĹľku.
         mkdir
         md
         rd
         rmdir
         cd
         chdir

14. ZobrazĂ­ seznam souborĹŻ a podsloĹľek sloĹľky.
         tree
         dir
         chdir
         cd

15. ZobrazĂ­ nebo nastavĂ­ datum.
         time
         date
         label
         echo

16. OdstranĂ­ jeden nebo vĂ­ce souborĹŻ.
         erase
         copy
         del
         ren
         move

17. Vyhledá textový řetězec v souborech.
         sort
         more
         findstr
         find

18. Vytvoří složku.
         mkdir
         rmdir
         chdir
         md
         cd
         rd

19. Zobrazí obsah textového souboru.
         title
         type
         tree
         dir

20. Zobrazí verzi systému Windows.
         vol
         ver
         label
         title

21. Zobrazí jmenovku jednotky a sériové číslo.
         title
         vol
         label
         ver

22. Nastaví výchozí barvu písma a pozadí konzoly.
         chdir
         color
         label
         cd

23. Vytvoří, mění nebo smaže jmenovku disku.
         cls
         echo
         label
         rem

24. Označuje komentář v dávkovém souboru.
         rem
         ren
         echo
         label

25. Graficky zobrazĂ­ strukturu sloĹľek jednotky nebo cesty.
         type
         dir
         title
         tree

 

© RNDr. VladimĂ­r Vaščák (Příkazy OS DOS v 1.0 - říj 2008).