Linux


  Jméno:  


1. Tvůrcem jádra Linuxu je
         Bill Gates
         Steve Jobs
         Linus Torvalds

2. Linux ideově vychází z
         Windows
         DOSu
         Unixu

3. Linux lze ovládát pouze příkazovou řádkou a neexistuje grafické rozhraní.
         Ne
         Ano

4. Logem Linuxu je
        
        
        
        

5. V Linuxu se disky
         označují např. C: D: atd.
         připojují kamkoliv do adresářového stromu

6. V Linuxu je domovský adresář umístěn v
         Documents and Settings
         /home

7. V linuxu se mechaniky (např. DVD)
         nejčastěji připojují do adresáře /mnt
         označují např. E: F: atd.

8. Linux rozlišuje velikost písmen v názvech složek a souborů
         Ano
         Ne

9. Linux používá lomítko k oddělení složek
         / normální
         \ obrácené

10. Příkazy pro práci s adresáři: pwd, cd, mkdir, rmdir, rm, cp, mv
         zruší soubor
         kopíruje soubory
         přesune soubory (přejmenuje)
         zruší zadané prázdné adresáře
         vytvoření adresáře
         vypíše cestu k aktuálnímu adresáři
         změna aktualního adresáře bez parametrů domovský

11. Další příkazy: tree, ls, who, ps nebo top, man nebo info, whoami, cat nebo less, passwd
         vypisuje obsah textových souborů
         vypíše obsah adresáře jako strom
         vypíše uživatelské jméno aktuálně přihlášeného uživatele
         seznam přihlášených uživatelů
         mění heslo uživatele
         nápověda
         vypíše seznam běžících procesů
         vypíše obsah aktuálního adresáře

12. Příkaz chmod měnící přístupová práva (chmod a+rx public_html)
         povoleno čtení
         povolen zápis
         pro soubor povoleno spouštění pro adresář povoleno procházení
         vlastník – user
         skupina – group
         ostatní – other
         všichni – all
         přidat práva
         odebrat práva

 

© RNDr. Vladimír Vaščák (Linux v 1.0 - bře 2009).