Internet


  Jméno:  


1. Internet

        
2. Oficiální připojení Československa k internetu

        
3. Vznik sítě ARPANET

        
4. TCP/IP je

        
5. IP adresa ve verzi IPv4 nemůže mít tvar

        
6. Vyberte špatné tvrzení u adresy http://www.spszl.cz

        
7. DNS (Domain Name System)

        
8. WWW – systém webových stránek využívá především protokoly

        
9. E-mail – elektronická pošta využivá protokoly

        vyberte špatnou odpověď  
10. FTP je určen pro

        
11. Pro připojení ke vzdálenému počítači používáme

        vyberte špatnou odpověď  
12. Směrovač spojuje dvě sítě a přenáší mezi nimi data

        


13. Přepínač propojující jednotlivé segmenty sítě.

        


14. Zařízení pro převod mezi analogovým a digitálním signálem a naopak

        


15. Opakovač opravuje a zesiluje signál

        


16. Brána spojuje dvě sítě s odlišnými protokoly.

        


17. Rozbočovač umožňující větvení sítí (v současnosti jej nahrazuje switch)

        


 

© RNDr. Vladimír Vaščák (Internet v 1.0 - lis 2009).