Základy programování (Pascal)


  Jméno:  


1. Přiřaďte správná tvrzení týkající se algoritmu
         jednotlivé operace musejí být proveditelné v konečném časovém intervalu
         týká se celé skupiny úloh téhož typu
         musí být přesný a jednoznačný
         v konečném počtu kroků se musí dospět k výsledku

2. Přiřaďte správně pojmy
         pravidla pro tvorbu jazykových konstrukcí
         význam jazykových konstrukcí

3. Přiřaďte správně pojmy týkající se překladačů
         slouží pro překlad algoritmů zapsaných ve vyšším programovacím jazyce do strojového kódu
         umožňuje přímo vykonávat zápis jiného programu v jeho zdrojovém kódu ve zvoleném programovacím jazyce

4. Přiřaďte správně datové typy
         Celočíselné -32768..32767
         Znakové řetězec max 255 znaků dlouhý
         Znakové jeden znak
         Desetinné -2.9E-39..1.7E38
         Logické true (je pravda); false (není pravda)

5. Přiřaďte správně operátory
         logický součet (nebo)
         logický součin (a)
         operátor přiřazení
         negace

6. Přiřaďte správně aritmetické operátory
         zbytek po celočíselném dělení
         součin
         součet
         desetinné dělení
         rozdíl
         celočíselné dělení

7. Jaká bude hodnota proměnné i v tomto příkladu:
i := 3;
i : = i + 2;
         3
         5
         4
         2

8. Jaká bude hodnota proměnné i v tomto příkladu:
i := 10;
i := i mod 4;
         6
         8
         2
         2.5

9. Vývojový diagram na obrázku lze zapsat jako
        
i := 2;
if i > 2 then i := 5;

        
i := 2;
if i > 2 then i := 5 else i := 2;

        
i := 2;
while i > 2 do i := 5;

        
repeat
    i := 2;
until i > 2;
i := 5;

        
i := 2;
case i of
   2: i := 5;
end;

        
for i := 2 to 5 do i := 2;


10. Vývojový diagram na obrázku lze zapsat jako
        
i := 2;
while i > 2 do i := i * 2;
i := i / 2;

        
for i := 0 to 2 do i := i * 2;
i := i / 2;

        
i := 2;
case i of
   1: i := i * 2;
   2: i := i / 2;
end;

        
i := 2;
repeat
   i := i * 2;
   i := i / 2;
until i > 2;

        
i := 2;
if i > 2 then i := i * 2 else i := i / 2;

        
i := 2;
if i > 2 then i := i * 2;
i := i / 2;


11. Vývojový diagram na obrázku lze zapsat jako
        
if i > 2 then i := i + 2 else i := i - 2;
i := 5;

        
i := 2;
repeat
   i := i * 2;
   i := i / 2;
   i := 5;
until i = 2;

        
i := 2;
while i > 2 do begin
   i := i * 2;
   i := i / 2;
   i := 5;
end;

        
i := 2;
if i > 2 then begin
   i := i * 2;
   i := i / 2;
   i := 5;
end;

        
i := 2;
case i of
   1: i := i + 2;
   2: i := i - 2;
   5: i := 5;
end;

        
for i := 0 to 2 do begin
   i := i * 2;
   i := i / 2;
   i := 5;
end;


12. Vývojový diagram na obrázku lze zapsat jako
        
i := 0;
repeat i := i + 2; until i > 10;

        
i := 0;
if i > 10 then i := i + 2;

        
if i > 10 then i := i + 2 else i := 0;

        
i := 0;
while i > 10 do i := i + 2;

        
for i := 0 to 10 do i := i + 2;


13. Vývojový diagram na obrázku lze zapsat jako
        
i := 0;
if i < 10 then i := i + 1;

        
for i := 0 to 10 do i := i + 1;

        
if i < 10 then i := i + 1 else i := 0;

        
i := 0;
repeat i := i + 1; until i < 10;

        
i := 0;
while i < 10 do i := i + 1;


14. Vývojový diagram na obrázku lze zapsat jako
        
if i < 10 then k := k + 2 else k := 0;

        
k := 0;
repeat k := k + 2; until i < 10;

        
k := 0;
for i := 0 to 10 do k := k + 2;

        
k := 0;
if i < 10 then k := k + 2;

        
k := 0;
while i < 10 do k := k + 2;


15. Hodnota proměnné i bude
         7
         2
         5
         6

16. Hodnota proměnné i bude
         1
         2
         3
         4

17. Hodnota proměnné i bude
         0
         2
         3
         4
         5
         1

18. Hodnota proměnné i bude
         12
         10
         8
         2
         0

19. Hodnota proměnné i bude
         10
         9
         0
         1

20. Hodnota proměnné k bude
         2
         1
         0
         12
         11
         10
         22
         21
         20

 

© RNDr. Vladimír Vaščák (Základy programování (Pascal) v 1.0 - úno 2010).