Základy typografie 2. část


  Jméno:  


1. Přiřaďte správné dvojice.
         vdova (widow)
         sirotek (orphan)

2. Parchant
         typografická chyba např. sirotek, vdova
         banchart - zrozený na lavici
         panchart - nemanželského dítě

3. Řeka
         mezera mezi slovy v řádcích nad sebou
         přirozený vodní tok, ve srovnání s potokem má obvykle větší průtok

4. Označte správný zápis
         Typografie je umělecko-technický obor, který se zabývá tiskovým písmem.
         Typografie je umělecko-technický obor,který se zabývá tiskovým písmem.
         Typografie je umělecko-technický obor ,který se zabývá tiskovým písmem.

5. Označte správné zápisy
         V.Vaščák
         V. Vaščák
         RNDr.Vladimír Vaščák
         RNDr. Vladimír Vaščák

6. Označte správný zápis
         17. 11. 1989
         17.11.1989

7. Označte správný zápis na konci věty
         firma Udělej si sám s. r. o.
         firma Udělej si sám s. r. o..

8. Za nadpisem děláme tečku?
         Ano
         Ne

9. Označte správně dvojice.
         spojovník
         pomlčka
         tilda
         výpustka

10. Označte kde použijeme spojovník
         alfa-záření
         Frýdek-Místek
         Mladost – radost.
         bude-li
         ping-pong
         Karel IV. (1316–1378)

 

© RNDr. Vladimír Vaščák (Základy typografie 2. část v 1.0 - říj 2011).