Základy typografie 2. část


  Jméno:  


1. Přiřaďte správné dvojice.
         sirotek (orphan)
         vdova (widow)

2. Parchant
         panchart - nemanželského dítě
         typografická chyba např. sirotek, vdova
         banchart - zrozený na lavici

3. Řeka
         mezera mezi slovy v řádcích nad sebou
         přirozený vodní tok, ve srovnání s potokem má obvykle větší průtok

4. Označte správný zápis
         Typografie je umělecko-technický obor,který se zabývá tiskovým písmem.
         Typografie je umělecko-technický obor, který se zabývá tiskovým písmem.
         Typografie je umělecko-technický obor ,který se zabývá tiskovým písmem.

5. Označte správné zápisy
         RNDr. Vladimír Vaščák
         V. Vaščák
         RNDr.Vladimír Vaščák
         V.Vaščák

6. Označte správný zápis
         17. 11. 1989
         17.11.1989

7. Označte správný zápis na konci věty
         firma Udělej si sám s. r. o.
         firma Udělej si sám s. r. o..

8. Za nadpisem děláme tečku?
         Ano
         Ne

9. Označte správně dvojice.
         výpustka
         pomlčka
         tilda
         spojovník

10. Označte kde použijeme spojovník
         ping-pong
         Frýdek-Místek
         alfa-záření
         Karel IV. (1316–1378)
         Mladost – radost.
         bude-li

 

© RNDr. Vladimír Vaščák (Základy typografie 2. část v 1.0 - říj 2011).