Základy typografie 3. část


  Jméno:  


1. Označte správný zápis
         F = ma
         F = ma

2. Označte správné zápisy
         y = sinα
         y = sinα

3. Označte správný zápis
         F = 310 N
         F = 310 N
         F = 310 N
         F = 310 N

4. Vektory píšeme tučně, na tabuli se píše šipka nahoře.
         Ano
         Ne

5. Pomocné symboly (, ), <, >, [, ], {, }, /
         nepíšeme italikou (, ), <, >, [, ], {, }, /
         píšeme italikou (, ), <, >, [, ], {, }, /

6. Názvy bodů zpravidla píšeme
         bezpatkovým písmem A, X
         patkovým písmem A, X

7. Krát zapisujeme
         r x F x na klávesnici
         r × F ALT 0215

8. Minus zapisujeme
         3 - 2 = 1 - na číselné klávesnici
         3 – 2 = 1 ALT 0150

9. Skalární součin zapisujeme
         u · v ALT 0183
         u . v tečka na klávesnici

10. Stupně zapisujeme
         14° C ALT 0176
         14o C horní index o

 

© RNDr. Vladimír Vaščák (Základy typografie 3. část v 1.0 - říj 2011).