Základy typografie 4. část


  Jméno:  


1. Odstavec
        část textu mezi dvěma místy, kde bylo stisknuto
2. Zalamování textu na konci řádku
         automaticky provede textový editor (MS Word)
         provedeme klávesou Enter

3. Potřebujeme-li ukončit řádek dřív,
        použijeme
4. Přiřaďte správné dvojice.
         konec dokumentu
         začátek dokumentu
         konec řádku
         začátek řádku

5. Pevná mezera
           v HTML
         Ctrl Shift mezerník v MS Word
         slova s pevnou mezerou se na konci řádku neoddělí

6. Rychlý výběr
         slovo
         celý dokument
         řádek
         odstavec

7. Přepínání mezi vkládacím a přepisovacím režimem
        provedeme klávesou
8. K odsazováni textu se užívá
         tabulátor
         mezerník

9. Zobrazení formátovacích znaků v MS Wordu kliknutím na ikonu
         #
        
         §

10. Pojmenovaný souhrn vlastností odstavce
         styl
         dokument
         řez
         font

 

© RNDr. Vladimír Vaščák (Základy typografie 4. část v 1.0 - říj 2011).